Cutremur la FR de Tenis. Directorul general, Iosif Galambos, acuză problemele grave din cadrul forului condus de George Cosac

Cutremur la FR de Tenis. Directorul general, Iosif Galambos, acuză problemele grave din cadrul forului condus de George Cosac, într-o scrisoare deschisă explozivă.

”Scrisoare către membrii Federației Romane de Tenis

Stimați domni si doamne electori, stimate domnule președinte, stimați domni si doamne vicepreședinți,

După 3 luni de activitate in funcția de director general conform contractului încheiat la data de 01.11.2017 mă vad nevoit sa va supun atenției constatările mele in legătura cu starea instituției.

În aceasta perioada nu am putut sa intru in posesia documentelor de baza ale FRT pentru a îmi putea îndeplini sarcinile specifice postului pe care li ocup. Astfel îmi lipsesc:

– Organigrama

– Structura de funcționare al FRT

 – Calendarul aprobat în adunarea generală

– Bugetul cu venituri atât cel din fonduri proprii cat si cel provenit de la ministerul sporturilor

– Registrul cu procese verbale

– Registrul de corespondata intrări/ieșiri

– Contractele Federației

– Situația proceselor juridice

– Arhiva Federației

Toate acestea trebuiau luate in primire de la fostul director general printr-un proces verbal. Deoarece faptic acest lucru nu s-a întâmplat, toate cele prezentate de mine in continuare au

un scop de informare urmând sa pot verifica cele afirmate mai jos in momentul in  care voi putea consulta toate documentele amintite anterior.

Doar acest prim aspect ridica semne serioase de întrebare legate de funcționarea corecta a

Federației.

Pentru a mă edifica am luat legătura cu membrii mai vechi ai comitetului director si cu salariații Federației .

Constatând o serie de realizări si obligații îndeplinite , in același timp sunt surprins de o serie

întreaga de nereguli, confuzii si improvizații care anulează ordinea si ierarhia normala in orice instituție atât publica cat si privata.

De exemplu

– îmi sunt refuzate o serie întreaga de informații si raportări absolut necesare pentru a putea conduce activitatea administrativa. Acest lucru este cat se poate de nefiresc, anormal si in orice caz neconform si ilegal după orice norma si lege in vigoare.

Confuzia creata in destule cazuri mă obliga sa mă adresez dumneavoastră pe acesta cale.

Va rog sa analizați situația prezentata si sa interveniți daca considerați necesar in vederea soluționării aspectelor semnalate de mine.

Mecanismul de desfășurare a acțiunilor legate de comisii, vicepreședinți, comitet director , adunare

generala se desfășoară improvizat fără un flux bine stabilit si susținut de documente.

În perioada 01.11.2017 pana in prezent s-au organizat două ședințe ale comitetului director.

Noul  vicepreședinte ales de adunarea generală, domnul Marian Stanică, a dus la o serie întreaga de

propuneri si decizii impuse intr-un mod discutabil, vorbim de peste 44 de masuri si decizii pe ordinea de zi încheiate cu hotărâri concepute personal chiar si semnate ca atare.

Majoritatea deciziilor luate in acest for de conducere au adus mari prejudicii imaginii Federației printr-un tratament superficial si in orice caz neprofesionist. Aici mă refer in mod special la decizia comitetului director de a exclude 122 de cluburi care a fost gândirea si propunerea noului domn

vicepreședinte Stanică.

Cel mai grav aspect al acestei decizii este modul milităresc in care cluburile fără nici un preaviz au fost excluse din rândul federației.

Chiar daca motivul neplății cotizației este real , se puteau invita cluburile la o discuție comuna in care sa găsim soluții de remediere după care daca in continuare nu se respectau reglementările atunci se putea ajunge la aceasta măsura zic eu extrema.

Eu consider ca era absolut normal ca in cadrul adunării generale sa se ia aceasta decizie si evident doar in urma încercărilor de remediere cu cluburile. Din acest motiv am refuzat in mod categoric sa semnez procesul verbal si toate celelalte acțiuni legate de materializarea hotărârilor.

Activitățile comitetului director sunt in mod normal legate de rezolvarea problemelor apărute intre două adunări generale. Intr-o perioada de 5-6 ore nu se pot analiza probleme de inspirație sau

afirmare personala. Ca sa înțelegeți, vorbim de 44 de hotărâri si decizii luate

in 360 minute in așa fel încât in medie fiecare tema având la dispoziție 8 minute

(magice). In mod deosebit vreau sa atrag atenția ca soluțiile propuse sau propunerea de hotărâre nu au fost comunicate anticipat si am fost puși in situația faptului împlinit având la dispoziție acele 8 minute pentru a putea judeca spetele respective. In aceste condiții a fost imposibila analizarea lor din punct de vedere al respectării normelor, legilor si statutului Federației.

Federația Romana de Tenis si-a desfășurat si pana acum activitatea pe baza unei legislații concrete si nu a existat un vid de legislație pe care sa vrea noul vicepreședinte sa le rezolve într-un mod

unilateral.

Pe cale de consecință, comitetul director si in mod special la propunerile domnului Stanica a emis hotărâri care de fapt sunt in competenta adunării generale.

Termenele de implementare ale acestor hotărâri au fost fixate intr-un mod sunt absolut nerealist deoarece ele implica o serie întreaga de analize, calcule, organizare specifica si in mod deosebit un know-how care se pare ca nu ii sunt cunoscute noului vicepreședinte si care implica un background in lumea tenisului. Cred ca fiecare din dvs știe la ce mă refer.

Cu privire la procesul verbal acesta trebuie sa prezinte veridic dezbaterile si argumentarea hotărârilor.

Documentul se încheie si se semnează in cadrul ședinței in cel mai rău caz la terminarea acesteia (așa cum se face orice proces verbal din orice ședința) . In cazul ultimului proces verbal, acesta a fost semnat cu o întârziere de …. aproximativ 20 zile. Va rog sa îmi comunicați daca va sunt cunoscute cazuri asemănătoare sau daca considerați normal acest aspect.

Hotărârile comitetului director sunt luate cu majoritate de voturi dar ele nu pot încalcă nici statutul si in mod evident nici legislația in vigoare.

Dreptul la opinie este asigurat de constituție context in care refuzul de a semna documente care după opinia mea nu sunt conforme cu statutul si legislația este cat se poate de normal si legal (din punctul meu de vedere).

Directorul general ca organ administrativ este obligat sa duca la îndeplinire hotărârile comitetului director dar evident in contextul normal de respectare a legilor si statutului Federației.

Refuzul nu consider ca poate constituii o abatere penalizabila, mai mult decât atât argumentele refuzului ar trebui sa fie analizate imediat.

>

>

>

> O

> analiza atenta trebuie sa cuprindă obligațiile si

> retribuirea angajaților. Criteriul studiilor , al

> capacitații , al experienței

> si mai ales al eficientei trebuie sa fie reflectate si in

> domeniul promovării s

> retribuției.

>

> In

> mod concret mă refer la o serie de oameni foarte capabili

> si legați de tenis cum ar fi Catalina Cristea, Cristian

> Codreanu, Tinc Dana,

> Tudor Florin, Nelu Udrea si alții  care

> ar trebui promovați pe baza analizei amintite mai sus si nu

> pe baza unor

> hotărâri cel puțin ciudate.

>

>

>

> Va

> prezint aceste constatări care ar putea continua dar cred

> ca deocamdată este suficient atât pentru a va putea face o

> imagine a ce se

> întâmpla in interiorul Federației.

>

>

>

> Vreau sa știți ca unul din motivele pentru

> care am acceptat

> aceasta funcție după ce am avut o activitate de peste 56

> ani in tenis ca

> jucător, antrenor, conducător, constructor de terenuri si

> chiar proprietar de

> baza sportiva  (apreciata ca una dintre

> cele mai bune din mediul rural) a fost in primul rând

> pentru a înțelege ce se

> întâmpla in cadrul Federației si desigur pentru a îmi

> aduce aportul la

> îmbunătățirea modului de funcționare al

> acesteia.

>

> Apreciez reușita principalelor acțiuni ale

> FRT cum ar fi Fed

> Cup, Cupa Davis din acest an. Contribuția domnului

> Președinte George Cosac si a

> domnului Vicepreședinte Răzvan Itu dar si

> al echipei organizatorice a federației a fost

> apreciata la cel mai înalt

> nivel atât national cat si International.

>

>

>

> In

> același timp aștept o contribuție mai concreta din partea

> domnului Vicepreședinte Adrian Marcu care printre altele

> este fostul meu elev

> sportiv co-orasean precum si eforturi din partea domnului

> Vicepreședinte  Stanica in a înțelege

> exact rolul si

> atribuțiile care ii revin in calitatea de membru al

> comitetului director si desigur preocuparea de a forma o echipa competenta si eficienta.

Cu privire la persoana mea va asigur ca doresc in continuare sa îmi aduc contribuția la dezvoltarea tenisului Romanesc la afirmarea tenisului nostru pe plan International, la dezvoltarea bazei materiale care sa ne permită sa investim in viitor si anume in tineri tenismeni care sa urmeze calea trasata începând cu Ilie Năstase si in prezent prin jucătorii noștri de top in frunte cu Simona Halep.

Cuvintele acestea suna frumos dar in realitate pana a putea face aceste lucruri realitatea este următoarea:

· Baza sportiva etalon la nivel bucureștean dar si național adică fostul tenis club București (Baza Doherty) este in paragina, avem proces pe rol pentru achiziție publica eșuata lamentabil si nu se întrevede nici un termen clar la care sa avem o baza funcționala….

· Terenuri pierdute datorita dezinteresului unor funcționari din cadrul Ministerului si evident din partea FRT care a permis sa se ajungă aici.

· Exploatarea capacitaților federației in interesul privat al unor anumiți „prieteni” care prejudiciază in schimb interesul comun al membrilor federației. Aici desigur fiecare dintre dvs știe cel puțin cate un caz de acest fel…

· serie întreaga de nereguli care necesita un efort imens pentru afi rezolvate si pe cale de consecință stau in atenția mea

Am in vedere o promovare a tenisului care sa cuprindă toate zonele tarii in așa fel încât sa fim prezenți peste tot cu tenisul nostru. Eu încerc sa continui aceasta acțiune care a fost inițiata de fostul președinte dl Hărdău care a îmbogățit calendarul competițional cu peste 30 de turnee futures din care au apărut toți marii jucători cu care ne mândrim in prezent.

Putem  dezvolta aceste competiții dar pentru asta trebuie sa putem sa ne concentram de ex pe atragerea de fonduri pentru finanțarea turneelor si mai puțin pe soluții salvatoare

decise in cate 8 minute de cugetări.

Fenomenul Halep ca cel al lui Ilie Năstase a creat o efervescenta in special in rândul copiilor iar acest lucru trebuie sa îl exploatam cat mai bine in interesul membrilor federației si mai puțin pentru indivizi cu interese private care încearcă sa cultive o acțiune de bruiaj si discordie in lumea tenisului Romanesc.

Deja in aceste 3 luni de activitate, am avut posibilitatea sa discut cu diverse corporații care își doresc sa ne sprijine dar datorita problemelor care se tot propaga (unele le-am descris si eu mai sus) nu se pot face pași concreți spre colaborare.

Mai pe românește , sponsorii ne spun sa ne facem temele după care discuta cu noi, iar acest lucru este pentru mine prioritatea numărul 1.

După cum bine știți, FRT a ajuns in prezent într-o mare dificultate legata de relația cu Ministerul Sporturilor.

Acest lucru se datorează in mod special unor funcționari birocratici care nu au înțeles modul nostru de funcționare si nici necesitățile noastre.

Ca atare, una din preocupările mele este de a aduce un grad de normalitate si de colaborare cu Ministerul.

Multe din punctele descrise de mine mai sus au fost discutate cu diverși electori iar susținerea lor m-a motivat sa va scriu acest document.

Rezolvarea problemelor de mai sus este așteptata de toți iubitorii tenisului din Romania.

Marile realizări ale Federației si a conducerii acesteia nu trebuie sa fie umbrite de greșelii si ambiții personale.

Specialiști ca George Cosac, Răzvan Itu, Alina Tecsor, Dumitru Hărdău, Florin Niță, Catalina Cristea, Marian Sitaru nu se nasc peste noapte. Ei sunt motivați de o atitudine corecta fata de tenis si așa trebuie sa fie si in continuare.

Fie ca viitorul imediat sa ne dea dreptate si sa putem adaugă o noua pagina glorioasa in istoria tenisului din Romania.

Cu deosebită stimă,

Joska Galambos”.


Citește și: VIDEO | Laura Codruța Kovesi: „Nu am niciun motiv să îmi dau demisia. Asistăm la un festival disperat al inculpaților”

Share This Post

Post Comment